VRAAG 1

Je wilt rechtdoor.
Moet je de andere fietser voor laten gaan?