VRAAG 1

Je wilt rechtdoor.
Heeft de auto voorrang?