VRAAG 1

Je wilt rechtdoor.
Heeft de andere fietser voorrang?