Verkeersregels

Kies een hoofdstuk

Kijk hier is... -borden

Dit is een doodlopende weg.

Hier is een parkeerplaats.

Hier is een zebrapad, oversteekplaats.

Hier is een woonerf. Je mag hier op de straat lopen en spelen. Hier geldt een maximumsnelheid van 15km/u voor alle bestuurders. Auto’s moeten voorzichtig en langzaam rijden.